logo

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen

I forbindelse med årets kommunevalg har Rørentreprenørene Norge satt fokus på fagutdanningen gjennom prosjektet "Master til mester". Vi har utviklet en liste med 10 punkter som oppsummerer hva rørbransjens selv mener vil bidra til en forbedret rørleggerutdanning. Sammen med flere kjente lokalpolitikere har vi bidratt til å sette rørleggerfaget på agendaen. Konseptet har i løpet av septembers første dager besøkt Ålesund, Stavanger og Mo i Rana. Hensikten er å vise frem kompetansen og bredden i rørleggerfaget, og ikke minst videreformidle bransjens ønsker for rørleggerutdanningen. Vi avslutter prosjektet i oktober – i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet. Klikk på les mer for å se ønskelisten.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.    Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler