Søk

logo

Pass på det som virker

Det er lett å være enige om at det er ille at mange ungdom dropper ut fra videregående eller bruker lang tid på å få svennebrev. Men hvordan problemet skal løses, er det all grunn til å diskutere.

– Han ringte meg klokken to om natten, på vei hjem fra fest. Dama hadde slått opp og han visste ikke om han orket å fortsette i lære.

Den ansatte ved opplæringskontoret trøstet som best han kunne på nattestid, og avtalte å møte den deppa lærlingen på jobben påfølgende mandag. Ansatte som brenner for faget og har et hjerte for ungdommer, kanskje særlig for dem som trenger det litt ekstra, er det mange av rundt om på opplæringskontorene.

– 9 av 10 lærlinger merker vi nesten ikke, men en av til må vi leie gjennom læretiden, fortalte han.

Like før jul ble det lagt frem et par offentlige utredninger som handler om videregående skole og læretiden. Det er mye godt i utredningene, men også ting som kan bekymre. Begge rapportene mener fylkeskommunen skal ha en større rolle i læretiden. Opplæringskontorene svekkes. For vårt fag er det en dårlig ide. 

Rørleggerbedrifter har i flere år gått sammen om å etablere opplæringskontor i sine fylker og regioner. Bedriftene velger styret som ansetter ledere ved de 15 opplæringskontorene i landet for lærlinger i rørleggerfaget. Opplæringskontorene er faglig knyttet tett sammen med Rørentreprenørene Norge. Det gir et faglig sterkt miljø som gjør kontorene i stand til å gi lærlingene en god og innholdsrik læreperiode – og gi dem som trenger det litt ekstra hjelp. Det blir et lite, tett og gjennomsiktig miljø når bedriftene er så tett på oppfølgingen.

Det kan sies mye godt om det offentlige, men samme nærheten til yrket og til bedriftene blir det vanskelig å få. Vi tror opplæringen blir bedre når det er tidligere rørleggermestre, fagansatte og mennesker med lang tilknytning til faget som styrer den. De vet hva som kreves, de kan rør-språket og de har respekt for faget.  Det teller – og det gir kvalitet. 

Så er det ikke slik at alt "våre" opplæringskontor gjør er tipp-topp. Vi må alltid jakte på å bli bedre, holde følge med utviklingen og oppdateres. Men utgangspunktet for å bli bedre er mye større når miljøet rundt deg er faglig sterkt. Det er vanskelig å forestille seg en fylkeskommune på det samme faglige nivået.

2020 blir et år vi i rørbransjen må stå sammen for å passe på at det som fungerer godt i opplæringen ikke blir borte. Intensjonen bak forslaget om sterkere offentlig inngripen er nok de beste, men resultatet kan likevel bli veldig, veldig dårlig.
 

Marianne W. Røiseland
Administrerende direktør
Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler