Søk

logo
marianne w røiseland
Det er ingen konkursbølge på vei i vår bransje, slik en kunne få følelsen av ved å lese Nemiteks artikkel, skriver RørNorge-direktør Marianne W. Røiseland.

Optimisme med forbehold i rørbransjen

I august ble det tegnet et dystert bilde av situasjonen i rørbransjen. Frykt for konkurser var inngangen i artikkel i Nemitek. Det er en overdreven dyster fortelling!

NHOs medlemsundersøkelse viser at det går bedre enn mange bedrifter var redd for i mars/april. Midt i en pandemi er mye usikkert. Vi vet ikke når Covid 19 brenner ut eller er bekjempet. Det skaper usikkerhet, også i rørbransjen. Men det er ingen konkursbølge på vei i vår bransje, slik en kunne få følelsen av ved å lese Nemiteks artikkel.

Fremtiden er mer usikker enn den pleier å være. Det er som om hele verden sitter på venteværelset. Når du sitter i det rommet og kartet over fremtiden er uskarpt tenker du; skal – skal ikke, skal du sette i gang et prosjekt – eller er det lurt å vente? Endrer koronaen noen vaner for alltid? Hvordan påvirker det bygg og bolig? Mange rørbedrifter kan lese usikkerheten på ordretilgangen. Og i NHO kommer usikkerheten frem i medlemsundersøkelser.

Byggenæringen er en av næringene som har klart seg greit gjennom krisen. Næringen har holdt hjulene i gang. Samlet er det god aktivitet i både privatmarkedet og proffmarkedet, selv om det er lokale variasjoner. Folk har tillit til at rørleggeren er ren og tør å få utført arbeid i sitt eget hjem. Økonomien til de som ikke har mistet jobben eller er permittert, er i liten grad berørt. Historisk lav rente gir positivt bidrag til vår bransje. Byggenæringen har i liten grad vært rammet av smitte. Alt dette er godt nytt.

Så lenge pandemien henger som en sky over verden må rørbransjen - som alle andre bransjer, fortsette å holde avstand, vaske hender og utstyr. Etter et halvt år med korona, kan vi være forsiktige optimister, men vi kan ikke hvile.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler