logo

- Nei takk, til opplæring i vikarbedrift

I høst søkte et bemanningsbyrå i Oslo om å få bli opplæringsbedrift for lærlinger i et av byggfagene. Vi tror det gir dårligere tilbud til ungdom, skriver administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i en kommentar til søknaden fra vikarbyrået.

Ennå har ikke Opplæringsnemda i Oslo behandlet saken. Vi håper nemda sier nei og vi støtter Byggmesterforbundet som ber departementet presisere hva slags typer bedrifter som skal få bli opplæringsbedrift.

- Opplæringsloven er til for å sikre at yrkesfagelever får gode læringsarenaer også når de er plassert ute i produksjonsbedriftene.

Vi forventer at Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner stiller krav til bedrifter som blir opplæringsbedrifter selv kan gi god, faglig kvalitetsutdanning til et yrke.

Et bemanningsbyrå, der hele forretningsideen er å leie ut folk, kan ikke få ansvaret for fagopplæring.Vi håper Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner stiller krav til bedrifter som blir opplæringsbedrifter selv kan gi god, faglig kvalitetsutdanning til et yrke. Et bemanningsbyrå, der hele forretningsideen er å leie ut folk, bør ikke få ansvaret for fagopplæring.

Denne gangen er det byggmesterne som har fått problemet i fanget. Neste gang kan det være rørleggerne.

Vi i Rørentreprenørene vet at de beste rørleggerne er de som får god, solid og bred opplæring i en rørleggerbedrift. For lærlingen er det mange fordeler med å komme til en bedrift som kan faget.

Forleden hørte jeg min datter på 22 år, og snart ferdig utdannet sykepleier snakke med en kamerat hun mente burde få seg jobb. Hun sa til ham:"Det er pyton å begynne i ny jobb. Du kjenner ingen og ingen tror du kan noen ting. Men det blir bedre."

Selv har jeg bare jobbet i bransjen i fire måneder, - og jeg er enig med datteren min.  De første månedene i ny jobb er krevende; de er litt pyton.  Det er ikke bare det faglige du skal holde rede på, du må også bli kjent med bedriften, kulturen, menneskene og rutinene. Tenk hvis lærlingene våre skulle gå fra den ene bedriften til den andre og ikke ha et fast tilholdssted. Hvem hadde vel likt et slikt utgangspunkt for læring?

Jeg tror store verdier i utdanningsløpet ville gå tapt i en slik omflakkende tilværelse, og den største taperen blir ungdommen.

Tilknytningen til et arbeidsliv har flere sider ved seg enn det faglige.Det handler også om å være del av et fellesskap - og bidra i et fellesskap.  Disse månedene i ny jobb har gitt meg noen nye helter; det er alle de bedriftseierne som tar imot lærlingene og gjør sitt ytterste for at de et par år senere skal kunne gi lærlingen fast jobb i bedriften.Alle lærlinger som søker til yrkesfagene fortjener å møte en slik helt som kan gi god faglig veiledning. Du lærer best faget av de som kan det!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler