logo

Misvisende om boligkostnader

Den siste månedens debatt om boligprisveksten har i mange tilfeller hatt et underlig utgangspunkt. I Rørentreprenørene Norge synes vi det er en avsporing å trekke byggekostnader inn i diskusjonen, når det er så åpenbart at de galopperende prisene skyldes et boligmarked i ubalanse. Kommentaren ble først publisert i Dagens Næringsliv.

Når Baard Schumann under Byggeindustriens Fagtreff viser til at Selvaag bolig i ett og samme prosjekt har kunnet øke prisen med 22 % i løpet av åtte måneder, uten byggtekniske endringer, bør det være bevis nok for at det er markedet som styrer boligprisveksten, ikke byggekostnadene.

For å roe ned veksten må man ta tak i det faktum at det i store deler av landet er et voldsomt sprik mellom tilbud og etterspørsel.  Kollektive løsninger som å heve kravet til egenkapital vil riktignok redusere kjøpegruppen, men vil slå svært urettferdig ut for de som er på boligjakt utenfor Østlandsområdet. Når det gjelder tilbudssiden handler det selvsagt om å bygge mer – og mindre enheter.

Er forenkling i regelverket løsningen?

Forenklinger i regelverket som fører til raskere saksbehandling og et tydeligere språk, stiller vi oss absolutt bak. Det er når forenklingene presenteres som løsningen på prisutviklingen vi reagerer.

Teknisk forskrift 2017 er ute på høring. Forenklingene vil, ifølge Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og DiBK, føre til en reduksjon i byggekostnader i størrelsesorden 60 – 130.000 kroner.  «Dette må komme boligkjøperne til gode», sier Sanner i Dagens Næringsliv 9.11. Men vil det det?

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj sier til Dagens Næringsliv 9.11 at han tviler på om reduksjon av byggekostnader vil komme boligkjøper til gode. Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, har i møte med Finansdepartementet uttalt at byggekostnadene har økt svært lite de siste årene, på tross av nye tekniske krav. Og konkluderer med at det er markedet, ikke kostnadene som driver opp prisene (Bygg.no 21.11).

Elefanten i rommet

Når den offentlige debatten peker på byggekostnader som årsak til høye boligpriser, og reduserer handlingsrommet til et spørsmål om hvor man kan spare inn på det byggetekniske, mener vi man lukker øynene for elefanten i rommet. Det er ikke de tekniske løsningene som fordyrer bygget – det er snarere økte tomtepriser og utbyggers fortjeneste på sluttsummen. Dersom det er ønskelig fra politisk hold å dempe boligprisveksten, mener vi løsningen ligger i å skjerpe tekniske krav – og dermed sørge for at kvaliteten blir best mulig. Da vinner boligkjøper, mens utbyggeres utbytte blir noe lavere.

Dette fører sannsynligvis ikke til reduserte priser, men sikrer i det minste at boligkjøpere får så god kvalitet som mulig for pengene sine.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler