logo

Kontroll og fast ansatte, ja takk!

- Alle har vel hørt om den voldsomme og økende arbeidslivskriminaliteten. Bildet er tegnet svart. I svarte bilder forsvinner detaljer og nyanser, skriver administrerende direktør Marianne Røiseland i denne kommentaren om innleie og Oslo-modellen.

Teksten er tidligere publisert i Rørfag.

På en konferanse med 50 store rørentreprenørfirma antydet finansbyråd i Oslo, Robert Steen at bedriftene skviser ut noen siste kroner ved å hente inn innleid arbeidskraft. Slike antydninger får bransjens menn til å sette kaffen i halsen. Det er ikke slik de jobber. Enhver ledig rørlegger i dette landet vil straks bli hentet til jobbintervju. Men når jobbene blir mange og store, kan det bli behov for innleid arbeidskraft, selv om den kan bli både dyrere og dårligere.

Kanskje trodde Steen han var i "løvens hule". Det var han ikke. Men jeg må innrømme at før jeg ble kjent med rørbransjen, kunne jeg funnet på å si noe av det samme. Steen besøkte en gruppe håndverkere som er hundre prosent enig i intensjonen hans, og ønsker den samme sunne, gode og kortreiste håndverkerbransjen.

Det blir fort et problem når problemer forstørres. Tegnes problemene store og dystre nok, er det ingen grenser for tiltak som kan bli satt i verk. Litt for ofte kan en få følelsen av at det å vise handlekraft er det viktige, ikke resultatet av handlingen. I vår bransje er vi der nå. Politikere over hele skalaen konkurrerer om å flekse muskler og vise ekte handlekraft, men om handlingen virker er ikke like viktig.

Det er mye godt i "Oslo-modellen" som skal sikre en lovlydige og god bransje, men også en og annen svakhet. Når en ønsker å begrense antall ledd i produksjonskjeden, er premisset at bedriftene prøver å unngå faste ansatte. For rørbransjen er det feil premiss. Vår bransje roper etter flere lærlinger og ønsker fast ansatte, men når fagfolk mangler og arbeidet hoper seg opp, så tyr også våre bedrifter til innleid arbeidskraft. Selv om innleid arbeidskraft i mange tilfeller, og av flere årsaker, er mer kostbar arbeidskraft.

Innleid arbeidskraft er ikke et drømmesenario i rørbransjen.

En rørentreprenør i Vestfold fortalte om en storstilt skattekontroll som gav noen millioner i kommunekassen. Det var i og for seg ikke noe galt i kontrollen, men når hver krone i manglende skatt ble innbetalt før fristen, så bør du spørre deg om du har kontrollert den riktige typen bedrifter.

Handlekraft i politikerverden heter pålegg, reguleringer, krav og dokumentasjon. Det er de allerede ryddigste firmaene som da får mest å gjøre. Jeg opplever en bransje som liker lov og orden, det er også en bransje som er opptatt av at hver eneste del virker og kan kobles sammen. Når orden og ryddighet ligger i bransjens DNA skal man være forsiktig med pålegg som bæres først og fremst av dem som alt har orden på seg selv.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler