logo

Fremhev nyansene innenfor yrkesfagene

Rørentreprenørene Norge opptatt av å balansere bildet når mediene forteller omdårlig rekruttering til yrkesfagene, og om arbeidsforhold preget av økende konkurranse fra uregulert og billig arbeidskraft. Les brevet sendt til til Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen hvor vi ber dem nyansere debatten om yrkesfag.

Ungdom må trygges i sine valg

Den aktive debatten om hva som er de gode tiltakene for å få fart på rekrutteringen til yrkesfagene
og å redusere frafall til utdanningen er positiv. At vi vil mangle så mange som 90.000 fagarbeidere i
2025 er et stort samfunnsproblem (SSB), men for ungdom er dette perspektivet mindre
interessant. For dem handler det først og fremst om å velge en vei med lyse framtidsutsikter.

Derfor er vi i Rørentreprenørene Norge opptatt av å balansere bildet når mediene forteller om
dårlig rekruttering til yrkesfagene, og om arbeidsforhold preget av økende konkurranse fra
uregulert og billig arbeidskraft. Uregulert tilgang på billig arbeidskraft har ført til lav lønnsvekst for flere av fagene. Det er et faktum. Det er særlig innenfor tømrer, maler og murerbransjen at blant annet dette har fått store konsekvenser for rekrutteringen. Her er nedgangen betydelig.

Beskyttede fag som elektrikerfaget har ikke den samme utfordringen. Tilsvarende er situasjonen
for VVS-bransjen. Oppdragsgivere søker trygghet og velger kompetanse de føler seg sikker på. Det
igjen gjenspeiler seg i lønnsnivået og i søkertallene. Innen rørleggerfaget var rekrutteringen stabil
fra 2015 til 2016 med en mindre nedgang på ca. to prosent.

Nyanser bildet rundt yrkesfagene - og få frem mulighetsrommet

Vi i Rørentreprenørene Norge er tydelige på at myndighetene må stille klare krav til sertifisering og
kompetanse for å redusere ren lavtlønnskonkurranse, og vi har fremmet flere tiltaksforslag for å
styrke fagutdanningen og rekrutteringen. I denne omgang er vi imidlertid opptatt av å få frem:

  • Vi ønsker oss flere nyanser i fremtidsbildet for yrkesfagene. Rekrutteringen til rørleggerfaget er stabil og vårt fag blir stadig viktigere i et samfunn med nye krav til bærekraftig utvikling.
  • Rørleggeryrket handler i dag om mye mer enn arbeid med rørleggertang. Det handler om energi, miljø, energieffektive løsninger og om komfort. Med andre ord. Et fag for fremtiden. Dette er det viktig at vi evner å videreformidle til dagens ungdom som vurderer en praktisk yrkesretning.

Vi ønsker på ingen måte å snakke andre yrkesfaglige retninger ned. Men det er viktig for oss at det
ikke krisemaksimeres for å understreke et poeng, når mulighetsrommet innenfor faget er så stor.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler