logo

Fjernvarme frelser oss fra strømfella…

I Dagens Næringsliv 10. mai advarer Tore Strandskog NELFO og Per Jaegtnes i Elektroforeningen det norske folk mot fjernvarmeutbygging i Norge. At de som produserer panelovner og legger strømkablene frem til ovnene ikke ønsker konkurranse, trenger man ikke å være rørlegger for å forstå. (Denne teksten er tidligere publisert på Bygg.no.)

Når rådene elektrobransjen gir norske politikere innebærer at nettselskapene binder opp unødvendig mye elektrisk effekt til oppvarming av bygg, må vi i god rørleggerånd «stake opp» slik at informasjonen om dette flyter bedre.

Vi reagerer på en rekke av uttalelsene til NELFO og Elektroforeningen:

Politikerne oppfordres til å avskaffe Enovas støtte til nye fjernvarmeprosjekter. Elektrobransjen fremstiller Enova nærmest som en fiende av staten. Enova er et politisk og kommersiell uavhengig statsforetak som gir råd basert på fakta og kunnskap. Når Enova fremmer bruk av fornybar varme i bygg, ligger det faglig tyngde bak vurderingene. Vi kan stole på Enova fordi de ikke har noe fordel av å selge inn vannbåren varme kontra andre løsninger. Vi i Rørentreprenørene Norge mener at Norge trenger Enova som en uavhengig stemme, som kan stå som motpart til kommersielle aktører.

Norske politikere oppfordres til å innføre en avgift på avfallsforbrenning. Vi lever i et samfunn der avgifter på olje og avfall allerede er høye. Avgiften på avfall håndterer også lovpålagt forbrenning, siden deponering som nevnt er forbudt. Burde vi ikke i stedet innføre tilsvarende høye avgifter på strøm? Ren strøm er uerstattelig og høyverdig i langt større grad enn søppel.

Tilknytningsplikten bør opprettholdes. Det er riktig at målet for fremtiden er at alle bygg skal produsere mer energi enn de selv har bruk for. For å få til dette må man imidlertid utføre reelle målinger på hva man faktisk bruker og sparer av energi i et bygg.  Da er det eneste fornuftige å sette krav til levert energi. Dette inkluderer den miljøvennlige energien som produseres i fjernvarmesystemene basert på gjenvinning av spillvarme og andre ressurser et vannbårent system kan utnytte.  Byggeiere bør derfor også i fremtiden ha krav om tilknytningsplikt i områder der det er bygget ut fjernvarme.

Rørbransjen er enig i at Norge har alle muligheter til å bli verdens første helelektriske samfunn. Vi ser med fordel at tunge og lite miljøvennlige sektorer som transport, industri og sjøfart elektrifiseres. Men skal vi få til det kan vi ikke sløse bort strømmen. Rørentreprenørene Norges 10 000 rørleggere jobber kontinuerlig sammen med en sterk, kreativ og fremtidsrettet gjeng av Norske VVS-leverandører og grossister med innovasjon og produktutvikling på varmemarkedet. De tekniske forskriftene som ble lagt frem 2010 ga dette fagmiljøet en boost. Seks år senere ble rammebetingelsene endret. Dette oppleves ikke som et fremskritt, men som et stort steg tilbake.

Det å ha mye av noe betyr ikke at man skal hverken gi det bort eller overforbruke. Skal man holde på «rikdom» gjelder det å bruke det man har fornuftig – enten det er penger eller strøm.

La oss bygge smartere ved å la strøm og vann gå hand i hand!

Adm. Direktør Tor Backe, Rørentreprenørene Norge

Fagsjef Energi og Miljø Eli Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler