logo
Dag Halvorsen og Eli Heyerdahl Eide

Den vannbårne festen er langt fra over

I en kommentar i VVS-forum erklærer Per Jæger den vannbårne festen i rørbransjen for over. Realiteten er at de siste årene har vært et vorspiel i varmebransjen – ikke et nachpiel.

Boligprodusentene nevner Bygningsenergidirektivet vektlegging på kostnadsoptimalisering. Det Boligprodusentene glemmer, er at kostnadsoptimalisering går langt utenfor byggefasen, også gjennom hele byggets livsløp. Det er viktig å huske på at byggets levetid først begynner etter at folk er i hus. Derfor blir det for enkelt å gjemme seg bak Bygningsdirektivets kostnadsfokus som et argument mot vannbåren varme.

Det hevdes også at nye boliger nå ha større energibehov til tappevannsvarming enn til romoppvarming, men her strides de lærde. Vi som er håndverkere vet at det er stor forskjell på teori og praksis. Undersøkelser fra Multiconsult og Norconsult viser det er stor forskjell på bruk av netto energibehov og levert energi, der levert energi ligger nærmere faktisk energibruk. Det er samtidig godt dokumentert at faktisk energibruk avviker mye fra beregnet energibruk.

Ofte blir vi i Rørentreprenørene Norge beskyldt for å være strømmotstandere. Det er ikke sant. Vi ønsker elektrifisering av en rekke sektorer velkommen. Regjeringen har ambisiøse mål om elektrifisering av en rekke sektorer som transport, industri. For oppvarming av bygg finnes det imidlertid gode alternativer til elektrifisering, som kan frigjøre strøm til elektrifisering av andre viktige sektorer.

Vi tror at Boligprodusentene og Rørentreprenørene har kommet skjevt ut i diskusjonen. Før vi omforenes om et felles mål, vil vi aldri bli enige. Boligprodusentene sier at de ønsker vannbåren varme velkommen dersom vår bransje kan tilby kostnadseffektive løsninger som er fordelaktige for boligkjøperne. Dette er noe både vi og VVS bransjen jobber kontinuerlig med. Men for å oppnå de mest optimale løsningene, har vi tro på et best mulig samarbeid mellom de ulike organisasjonene i byggenæringen, herunder også Boligprodusentene. Vi ønsker derfor at diskusjonen i pressen stopper her, og inviterer Per Jæger og Boligprodusentene til dialog om hvordan vi sammen kan være med å bane veien for god innekomfort og miljøvennlige bygg for fremtiden!

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler