logo

Byggenæringen trenger flere kvinner!

De som har forsket på andelen kvinner på arbeidsplasser har kommet frem til at det først er når kvinneandelen når 20% at jentene slutter å skille seg ut og får det bedre på jobb. Så målet for Rørentreprenørene Norge må være å få en kvinneandel på denne størrelsesorden blant fagarbeidere i byggenæringen. Vi trenger å løfte frem og ta vare på de jentene vi har i byggenæringen – vi trenger jenter som står frem og skryter av faget sitt. Rollemodeller som er synlige for ungdommen og som viser hvor bra jenter kan få det i byggenæringen. (Teksten er tidligere publisert i Rørfag 11/17.)

Buskerud er kjent for mye – også for sine foregangskvinner. En av dem var Betzy Aleksandra Kjelsberg, politiker, Norges første kvinnelige fabrikkinspektør i perioden 1910–1936 og forkjemper for kvinnesaken. Og bestemoren til Siv Jensen – Norges finansminister og leder av FrP. Den andre foregangskvinnen som er verdt å nevne er Ingeborg Markussen som i voksen alder overtok rørleggerbedriften i Drammen etter sin avdøde mann, tok svennebrev i en alder av 61 år og senere også mesterbrev i faget. Alt sammen i en sterkt mannsdominert bransje. Hun er i dag opphavet til kvinnenettverket i Rørentreprenørene Norge som naturlig nok har fått navnet Ingeborg nettverket.

Gjør som forsvaret
Hvorfor trekke frem dette nå? Jo, det har nemlig sammenheng med to utdanningsaktiviteter som undertegnede nylig deltok i. Den ene var mesterbrevutdelingen i Oslo Rørleggerlaug den 19.10.2017 hvor 4 mesterbrevkandidater fikk utdelt sitt mesterbrev – alle menn. En flott seremoni som markerte denne store begivenheten på en minneverdig måte. Dessuten arrangerte Rørentreprenørene Norge et Norgesmesterskap for lærlinger på Bygg Reis Deg i tiden 17.-21.10 hvor 5 kandidater deltok – også alle menn. Også her ble det en flott markering på lørdag med utdeling av svennebrev – hvorav 3 med karakteren meget godt bestått – og kåring av en Norgesmester – Didrik Hauge fra Bergen. Begge aktiviteter som støtter opp om fagets profilering og rekruttering på en forbilledlig måte. Men hvor var kvinnene?

Dette leder oss over til et program på Bygg Reis Deg den 20.10 hvor fagsjef Eli H. H. Eide, Rørentreprenørene Norge, holdt et foredrag med tittelen "Rekruttering av kvinner til byggenæringen".
Se video av innlegget her.

I sitt foredrag trakk Eli sammenlikninger med forsvaret og konkluderte i så henseende med at byggenæringen fremstår som både bakstreversk og forgubbet når det gjelder rekruttering av kvinner. Mens forsvaret plukker flinke folk fra hele Norges befolkning, rekrutterer man i byggenæringen i praksis kun fra 50% av befolkningen - den mannlige delen. Da kan det fremstå som litt merkelig at det klages over rekrutteringen til næringen! Dette var også bakgrunnen for etableringen av rørbransjens kvinnenettverk "Ingeborg nettverket" som skal løfte frem rørjenter som kan være rollemodeller for unge piker. Foreløpig er det ca. 450 medlemmer i nettverket – men interessen er stigende – stadig nye jenter melder seg på. Gjennom Ingeborgnettverket ønsker Rørentreprenørene Norge å få etablert en fadderordning der målet er å tilby jenter som begynner i lære, en fadder som har tråkket opp stien før dem og som kan geleide dem frem til svennebrev.

Vi erfarer fortsatt i dag at ungdomsskoleelever med gode karakterer i liten grad vurderer å bli håndverker. Allerede på ungdomsskolen mister vi de flinke jentene – de rykker fra guttene både i modenhet og kunnskap. Jentene har ofte et press på seg hjemmefra om å ta en høyere utdanning og ikke «kaste bort gode karakterer» på å bli håndverker. Kvinneandelen på sivilingeniørstudiene er således mange steder over 50% - noe som i sin tur sikkert vil øke kvinneandelen på ledersiden i byggenæringen – og i et rekrutteringsperspektiv må det selvsagt sies å være positivt. Men vi må også prøve å rekruttere kvinner til arbeid ute på byggeplass.

De som har forsket på andelen kvinner på arbeidsplasser har kommet frem til at det først er når kvinneandelen når 20% at jentene slutter å skille seg ut og får det bedre på jobb. Så målet for Rørentreprenørene Norge må være å få en kvinneandel på denne størrelsesorden blant fagarbeidere i byggenæringen. Vi trenger å løfte frem og ta vare på de jentene vi har i byggenæringen – vi trenger jenter som står frem og skryter av faget sitt. Rollemodeller som er synlige for ungdommen og som viser hvor bra jenter kan få det i byggenæringen.

Rørentreprenørene Norge vil gjennom sitt kvinnenettverk gjøre sitt ytterste for å fange opp dette rekrutteringspotensialet. Her trenger vi imidlertid et løft i hele BNL-familien for å oppnå konkrete resultater – så her må vi alle være med på å dra lasset i gammeldags, god dugnadsånd!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler