logo

Søk blant våre medlemmer

Aurdal Rørleggertjenester AS

Oslovegen 1291
2910 AURDAL

Besøksadresse: Oslovegen 1166
Kommune: NORD-AURDAL
Fylke: INNLANDET
Telefon: 95213640
E-post: post@aurdalror.no
Web: https://www.aurdalror.no
Organisasjonsnummer: 998502837
Daglig leder: Jan Ove, Bråten
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Innlandet

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler