logo

Søk blant våre medlemmer

VVS Team Tromsø AS

Postboks 3303
9275 TROMSØ

Besøksadresse: Ringvegen 6
Kommune: TROMSØ
Fylke: TROMS OG FINNMARK
Telefon: 77 64 01 00
E-post: Niklas@vvsteam.com
Web: http://www.vvsteam.com
Organisasjonsnummer: 997747569
Daglig leder: Asbjørn, Nylund
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Troms

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler