logo

Søk blant våre medlemmer

Semb Rørservice

Landsmarkavegen 236
3825 LUNDE

Besøksadresse: Landsmarkavegen 236
Kommune: NOME
Fylke: TELEMARK
Telefon: 959 97 817
E-post: post@rorleggermesteren.no
Web: http://www.rorleggermesteren.no
Organisasjonsnummer: 985711240
Daglig leder: Bjørnar, Semb
Lokalforening: Rørentreprenørene Telemark

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler