logo

Søk blant våre medlemmer

ABD Rørservice AS

Rådhusveien 11
7100 RISSA

Besøksadresse: Rådhusveien 11
Kommune: INDRE FOSEN
Fylke: TRØNDELAG
Telefon: 73 85 12 00
E-post: gjoran@abdrorservice.no
Web: http://abdrorservice.no/
Organisasjonsnummer: 991482148
Daglig leder: Gjøran, Berg
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Trøndelag

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler