logo

Søk blant våre medlemmer

Venåsen Rørservice AS

Postboks 1170 FLATTUM
3503 HØNEFOSS

Besøksadresse: Hønengata 87
Kommune: RINGERIKE
Fylke: VIKEN
Telefon: 32 12 66 64
E-post: firmapost@venaasen.no
Web: http://www.venaasen.no
Organisasjonsnummer: 952163353
Daglig leder: Svein Erik, Venåsen
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Buskerud

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler