logo

Søk blant våre medlemmer

Johansen Rør AS

Postboks 144
5594 SKÅNEVIK

Besøksadresse: Ligrendveien 2
Kommune: ETNE
Fylke: VESTLAND
Telefon: 53 77 12 50
E-post: sarah@johansen-ror.no
Web: http://www.johansen-ror.no
Organisasjonsnummer: 952960059
Daglig leder: Jan Audun, Johansen
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Rogaland

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler