logo

Søk blant våre medlemmer

Truls & Petter Rørleggerservice AS

Storetvedtveien 167
5231 PARADIS

Besøksadresse: Storetvedtveien 167
Kommune: BERGEN
Fylke: VESTLAND
Telefon: 55114140
E-post: post@tparor.no
Web: http://www.tparor.no
Organisasjonsnummer: 985820872
Daglig leder: Truls, Løland
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Vest

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler