logo

Søk blant våre medlemmer

Rørlegger Geir Sirnes AS

Postboks 4144
5506 HAUGESUND

Besøksadresse: Karmsundgata 58
Kommune: HAUGESUND
Fylke: ROGALAND
Telefon: 52 80 60 70
E-post: firmapost@geir-sirnes.no
Web: http://www.geir-sirnes.no
Organisasjonsnummer: 981593707
Daglig leder: Christian, Sirnes
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Rogaland

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler