logo

Søk blant våre medlemmer

Tribo AS

Postboks 44
1317 BÆRUMS VERK

Besøksadresse: Lommedalsveien 230
Kommune: BÆRUM
Fylke: VIKEN
Telefon: 67 56 00 00
E-post: info@tribo.no
Web:
Organisasjonsnummer: 948651262
Daglig leder: Tom Arne, Gundeid
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Oslo & Omegn

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler