logo

Søk blant våre medlemmer

Comfort Bjørn Seem AS

Postboks 73
7801 NAMSOS

Besøksadresse: Bjørnebo
Kommune: GRONG
Fylke: TRØNDELAG
Telefon: 74 21 42 00
E-post: namsos@comfort.no
Web: https://www.comfort.no/rorlegger/nord-trondelag/comfort-namsos/
Organisasjonsnummer: 916340796
Daglig leder: Arnstein, Seem
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Trøndelag

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler