logo

Søk blant våre medlemmer

Torbjørn Amundsen AS

Strandgate 38 A
2821 GJØVIK

Besøksadresse: Strandgate 38 A, 2821 GJØVIK
Kommune: GJØVIK
Fylke: INNLANDET
Telefon: 61 17 33 52
E-post: post@rta.as
Web:
Organisasjonsnummer: 910154915
Daglig leder: Oddleif, Amundsen
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Innlandet

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler