logo

Søk blant våre medlemmer

Rørlegger'n Lillehammer AS

Postboks 136
2601 LILLEHAMMER

Besøksadresse: Gamleveien 94, 2615 Lillehammer
Kommune: LILLEHAMMER
Fylke: INNLANDET
Telefon: 61 05 23 11
E-post: rorleggern@rorleggerne.no
Web:
Organisasjonsnummer: 982071895
Daglig leder: Øyvind, Bredstu
Lokalforening: Rørentreprenørene Avdeling Innlandet

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler