logo

Telehuset

Gjennom Telehuset og Nordialog får du som medlem gode betingelser på mobiltelefoner og tilbehør.

Klikk her for å se produkter i Telehuset butikk

Klikk her for å se produkter i Nordialog butikk

For mer informasjon om avtalen, kontakt:

Viviann Koch
E-post: viviann.koch@telenor.com

Robert Bay
E-post: robert.bay@mobildata.no

NB!   Henvis til avtalereferanse: BNL

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler