logo

Telefoni

Via medlemskapet får bedriften tilgang til rimelige telefoner og abonnement fra våre samarbeidspartnere.

Som medlem i en av bransjeforeningene i Rørentreprenørene Norge får du svært gunstige priser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd. For å få de nye betingelsene, må det inngås en ny avtale med Telenor.

Se nærmere på avtalen hos Telenor

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler