logo
Kjell Sivertsen
Kjell Sivertsen er avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Rogaland

Avdeling Rogaland

Noen kjappe spørsmål til avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Rogaland, Kjell Sivertsen.

Hvor mange medlemmer er det i avdelingen?

70

Hvor mange lærlinger er tilknyttet opplæringskontoret?

208

Hva er den største utfordringen i ditt nærområde?

Å få arbeid nok til gjengen. Nå er det en liten stopp på grunn forskjellige finansproblemer og oppstartsproblemer. Det strammes inn, er for lite bygging, for lite områder å bygge på – dermed stopper det opp. Det er nesten stopp i kontorbygg nå – mange ledige. Men dette kommer nok til å ta seg opp igjen. Dette er ikke noe nytt for oss.

Hva trenger dine medlemsbedrifter hjelp/støtte til fra Rørentreprenørene Norge?

Alle forklaringer på Tekniske Forskrifter. Hjelp med TEK 10 og TEK 15, juridiske spørsmål og personalspørsmål.

Hvor ser du rørbransjen om 10 år?

Det er nok ikke så stor forskjell fra nå. Yrket i seg selv har jo ikke forandret seg så mye i den tiden det har eksistert. Materiell og måter å utføre ting med disse på er jo endret, men yrket er som før – og det kommer det nok til å være om 10 år også.

Folk skal ha vann og avløp i hus, folk skal ha bad, varmeanlegg, fleksibel varme, føling om det blir varmere. Det blir nok omtrent som vi har det.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler