logo

Profilmanual

Rørentreprenørene Norges profilmanual er et verktøy som skal bidra til å ivareta organisasjonens profil på best mulig måte, og sikre at vi fremstår konsekvent og helhetlig – på alle kontaktflater og gjennom alle profilbærere.

Profilmanualen inneholder retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi, designelement samt eksempler på elementer i bruk. Klikk på bildet for å laste ned manualen til din maskin.

Spørsmål om profilen eller bruk av profilelementene kan rettes til ReOslo.

Medlemmer finner filer under menypunktet "Markedsføring" når de logger inn - øvrige må ta kontakt med oss på firmapost@rornorge.no

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler