logo

Velkommen til Rørentreprenørene Norge - Oslo & Omegn (Mobil)

Sentralbord betjent alle hverdager fra kl. 08.00 - kl. 15.30.

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Mobil:

E-post:

Eikenga 13, 0579 Oslo

23 17 38 10

23 17 38 11

930 46 564

oslo@rornorge.no

 

BILDE AV 9 NYE MESTERE, SOM MOTTOK SITT MESTERBREV HOS OSLO RØRLEGGERLAUG 15.10.2015

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler