logo

Oppmålingskontoret

Oppmålingskontoret er bedriftenes representant når de sammen med fagforeningen er ute og måler akkordarbeid.

Mange av Rørentreprenørene Norge Oslo & omegns medlemsbedrifter benytter Akkordtariffen til både å regne på jobber og til å lønne sine rørleggere. Medlemsbedriftene er på denne måten med på å skaffe viktige erfaringer som benyttes til å oppdatere og vedlikeholde akkordtariffen. Akkordtariffen er fremdeles det verktøyet de fleste bedrifter benytter når anbud og tilbud skal utregnes.

For nærmere informasjon kontakt:

Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn
Jon-Aril Hagen

 Eikenga 13
 0579 Oslo
Tlf: 23 17 38 10
 Mobil: 45 42 69 77
 mail: jonaril@ref.no 

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler