logo
 

Rørentreprenørenes Opplæringskontor - Trøndelag

Østre Rosten 4D, 7075 Tiller
post@rbsk.no

 

Her finner du hjemmesiden til Rørentreprenørene Norges avdelings- og opplæringskontor i Tøndelag.

Kontaktpersoner

95 77 34 54
99 24 19 81
90 21 90 96
41 67 51 81

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler