logo
 

Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord (ORIN)

Boks 1352, Mosenteret, 8602 Mo i Rana / Kongensv. 52, 8624 Mo i Rana

Kontaktpersoner

46 89 97 29
41 51 42 40

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler