logo

Fakta

Rørentreprenørene Norges historie går helt tilbake til 1913. Den gang var 38 foretak medlemmer. I dag er vi en betraktelig større organisasjon med rundt 670 medlemsbedrifter. Disse har til sammen over 9000 ansatte og en omsetning på 13,9 milliarder kroner. I denne artikkelen kan du lese litt om milepælene i Rørentreprenørene Norges tilblivelse.

Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning, senere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, og i dag Rørentreprenørene Norge ble stiftet 10. mars 1913. Dette skjedde på initiativ fra Norsk Arbeidsgiverforening og på bakgrunn av organiseringen innenfor arbeidstakersiden.

I starten var 38 foretak medlemmer. Rørleggernes Fagforening ble stiftet allerede i 1884.

På NRLs Generalforsamling i 1961 ble Rørleggerbedriftenes Servicekontor (RS) opprettet.

Under Generalforsamlingene NRL/RS i 1973 ble det fattet det viktige næringspolitiske vedtak å føye VVS, Varme - Ventilasjon - Sanitær, til foreningens navn for å markere den faglige bredden.

I 1990 var NRL med på å etablere paraplyorganisasjonen Bygghåndverksfagenes Landsforening (BHLF). I 1991 besluttet man å modernisere organisasjonsstrukturen ved etablering av profilerte NRL-avdelinger, som organiserte foretakene og ikke personlige medlemmer. Laugene ble avskaffet i den forstand at de ble trukket ut av NRLs system.

BHFL ble oppløst i 1997 og ble etterfulgt av Tekniske Entrepenørers Landsforening (TELFO). TELFO ble etablert i 1998 av NRL og de øvrige tekniske fagorganisasjonene.

På NRLs Generalforsamling 2003 ble det besluttet å melde organisasjonen ut av TELFO og inn i Byggenæringens Landsforening (BNL) - en av de største landsforeningene i NHO-systemet.

Under NRLs Generalforsamling 2014 ble det klart flertall for å endre navn til Rørentreprenørene Norge, etter at NRLs branjeanalyse 2015-2022 viste et klart behov for modernisering av organisasjonen.
Med nytt navn og en omfattende, ny strategi for å bli en enda mer aktiv næringspolitisk aktør, ser vi frem til å løfte norsk rørleggerbransje også i fremtiden.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler