logo

WebSystem er oppgradert

11. mai ble den betydelig oppdaterte og forenklede versjonen av vårt WebSystem lansert. I tillegg til høyere hastighet gjøres det mange forbedringer i det populære programmet.

For at programmet skal fungere optimalt, må Internet Explorer benyttes som nettleser.

Ny hovedmeny

Enklere hovedmenybilde hvor alle menyer er samlet på en plass. Tidligere "webInfo", som var plassert oppe til høyre i bildet, er flyttet og har fått nytt navn "Bibliotek".

Ny meny for håndbøker

Her kommer en egen meny for håndbøker, det vil si håndbøker for oppslag for blant annet rørlegger, bas, prosjektleder og egen HMS-håndbok. Funksjonen aktiveres i løpet av noen uker.

Eget nyhetsbrev sendes ut når funksjonen aktiveres.

Ny meny for servicearbeid

Det er utviklet egen meny for servicearbeid, dvs. ikke søknadspliktige tiltak. Ved valg av "Servicearbeid", og registrering av praktiske opplysninger, overføres alle utvalgte dokumenter automatisk, inklusive byggblankettene 3501 og 3502. Dokumenter som er overflødig, i forhold til det aktuelle prosjektet, slettes av bruker.

Ved valg av "Servicearbeid" kan man også velge DDV modulen.

Endret betjeningsprinsipp for "Prosjekt" – blant annet søknadspliktige tiltak

Dersom tiltaket er søknadspliktige benyttes "Prosjekt" hvor man kan velge mellom modulene KS, DDV og FDV, enten sammen eller hver for seg. Alle prosjektopplysninger registreres nå på et sted. Godkjenningsområder, søknadsblanketter, dokumentsamlinger eller andre utvalgte dokumenter til prosjektet registreres også på et sted. Alle moduler i "prosjekt" kan også benyttes på ikke søknadspliktige tiltak.

Enklere betjening for DDV-modulen

DDV – modulen er mye enklere å bruke i versjon 3.0 med blant annet enklere lagringsfunksjon.

Bemerk: WebSystem (tidligere NRL webSystem) bytter først profil til Rørentreprenørene Norge i løpet av noen uker. Samtidig med profilendringen vil også dokumentene i systemet tilføres tilsvarende identifisering.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler