logo
VVS Forum
Faksimile: VVS-Forum

VVS Företagen slår seg sammen med EIO

Rørentreprenørenes søsterorganisasjon i Sverige, VVS Företagen, slutter seg til elektrikernes bransjeorganisasjon, Elektriske Installatörsorganisationen (EIO), som ble påbegynt i høst. Den bærende ideen er at begge organisasjonene til sammen i ett fellesskap skal bli en sterkere og mer synlig installasjonsaktør innen byggebransjen.

Også de riksdekkende installasjonsbedriftene som har både VVS og El i sin virkesomhetspalett ser fordeler med en felles organisasjon, til tross for at kollektivavtalen på montørsiden skiller seg fra dette.

– Vi har alt trent på dette med PLR, men den gangen stupte vi på mållinjen, sa Anders Mattsson og siktet til sammenslåingstankene med blikkenslagernes organisasjon i Sverige, Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) som ble lansert våren 2011, men som av ulike grunner ble avbrutt i november 2012.

– Forskjellen mellom EIO og VVS Företagen er at vi har ulike faglige motparter, ellers er det veldig mye som forener oss. Vi er på de samme arbeidsplassene, vi har de samme kundene og jobber under samme regelverk. Vi har også mange medlemsbedrifter som tilbyr både El og VVS.

– Innen Sektor Bygg i svensk næringsliv kjenner vi installatører at vi må skru oss opp litt i forhold til våre felles bestillere som finnes i Sveriges Byggindustrier (BI), fastslo Mattsson som også minnet om VVS-streiken i 2012 der VVS Företagen opplevde at man ikke bare hadde Byggnads som motpart, men til en viss grad også BI.

Det felles selskapet skal tre i kraft fra 2016. Alle nåværende ansatte på kontoret fortsetter i det nye selskapet som videre skal kalles Installatörerna.

EIOs nåværende direktør Jan Siezing blir direktør for den sammenslåtte organisasjonen, mens VVS Företagens direktør Johan Mossling bli visedirektør med spesielt ansvar for den regionale virksomheten. Formannvervet i det nye styret som skal velges, kommer til å veksle i toårssykluser, der VVS Företagen innleder, det vil si Anders Mattsson. Nestformann blir EIOs nåværende formann, Thomas Carlsson. Det nye styret skal bestå av seks personer fra respektive foreninger.

– Det bør også være en balanse når det gjelder strøm-, VS-, kjøling- og isolasjonsfirma, men også når det gjelder store og små bedrifter, la Mattsson til.

Før sommeren skal den nye kontorbesetningen være på plass, men lokaliseringen er ennå ikke klar. Anders Mattsson mener letingen etter nye lokaler får ta den tiden det tar, noe som betyr at det ikke er sikkert at organisasjonene kommer til å være samlokaliserte ved årsskiftet 2015/2016.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler