logo
Annonse for mesterutdanning høsten 2019

Vil ha 60 nye mestere

Nå går startskuddet for rekrutteringen av et nytt kull mester-studenter. Målet er at 60 håndverkere skal starte på utdanningen i august.

– Kull 7 har oppstart lørdag 24.august og med siste søknadsfrist fredag 16.august. Vi har et friskt mål om 60 studenter til dette opptaket, sier prosjektleder Marie Aarbogh i Blimester.com.

Blimester.com er en skole, etablert av ni landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL), som etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen. Mesterbrevet er et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen til å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Her kan du lese mer om mesterutdanningen.

Søknadsskjema finner du på www.blimester.com.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler