logo
illustrasjonsbilde: RørNorgee/Ilja Hendel
illustrasjonsbilde: RørNorgee/Ilja Hendel

Viktig rekruttering med YFF

Elever fra Vg1 og Vg2 har snart "stevnemøter" med flere rørleggerbedrifter gjennom utplassering, for å se om yrket passer for dem i fremtiden. Husk å gi dem smittevernopplæring!

– Denne utplasseringen er den beste innsalgskanalen elevene har for å senere få lærlingplass, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge (RørNorge). 

Elevene får gjennom Yrkesfaglig fordypning (YFF) mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge hvilken studieretning de vil gå videre med. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for. I tillegg får de mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.

Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

– De aller fleste elever ved yrkesfaglige linjer i Vgs blir utplassert. I tillegg til at elevene får mulighet til å selge seg inn til mulige lærebedrifter får bedriftene mulighet til å bli kjent med elevene, sier Nielsen.

Utplassering i én eller flere bedrifter

Yrkesfaglig fordypning introduserer elevene for arbeidslivet. Gjennom opplegget får regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.

Ulike fylker løser dette forskjellig. Noen steder er det vanlig at eleven får utplassering i én bedrift som de kanskje kjenner til fra før, og i andre fylker blir man utplassert i flere forskjellige bedrifter.

– Det er både fordeler og ulemper med dette. Fordelen er at eleven får sett flere firmaer og blir kjent med flere måter å jobbe på. Alle firmaer har jo sine rutiner. Ulempen er at eleven ikke blir innarbeidet, men det er kanskje ikke meningen heller? For firmaene er det en fordel at de får testet flere kandidater før de finner ut hvem man ønsker å tilby jobb, sier Nielsen.

I utplasseringsperioden forventer RørNorge at firmaene må gi den samme smittevernopplæringen til elevene som de gir til egne ansatte.

Smittevernbrosjyre til eleven

RørNorge har utviklet en smittevernbrosjyre som bedriften enten kan sende eleven i digitalt format eller skrive ut og gi som en fysisk brosjyre.

Last ned brosjyrene:

Digital brosjyre

Utskriftsbar brosjyre

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler