logo
illustrasjonsbilde rørnorge

Viktig gjennomslag for fagskolestudentene

Fagskolestudentene får rett på dagpenger, samtidig som de kan fortsette utdanningen.

Nelfo sendte sammen med EL og IT Forbundet, FLT og Organisasjonen for norske fagskolestudenter et brev til regjeringen og stortinget før påske. Der argumenterte de for at mange fagskolestudenter ikke ville møte kriteriene for å kunne kombinere dagpenger og studier. I brevet ble det understreket at mange studenter nå derfor må velge mellom dagpenger eller å fortsette på studiene dersom de blir permittert.

At fagskolestudentene nå kan fullføre utdanningen og samtidig sikres økonomisk trygghet i hverdagen er utrolig viktig. Mange har blitt permittert fra sine arbeidsplasser på grunn av koronakrisen.

Alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos NAV vil nå få utbetalt dagpenger som vanlig. Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler