logo
kuben
Kontaktlærer Geir Hallèn og elev Farakh Mir (17) ved KEM-linja på Kuben VGS.

Vi trenger fagarbeidere til å bygge Norge

1. mars går fristen ut for landets 16-åringer for å velge studieretning. Det er stor etterspørsel i byggenæringen etter fagarbeidere, viser nye tall fra Byggenæringens Landsforening, (BNL).

I følge medlemsundersøkelse fra BNL sliter fire av ti bedrifter i undersøkelsen med å få tak i fagarbeidere.

Søknadsfristen for valg av studieretning på videregående skole går ut nå 1. mars. Mitt inntrykk er at mange foreldre ikke vet om alle mulighetene som ligger i byggenæringen.

I samme undersøkelse svarer en av fire bedriftene at de ønsker flere lærlinger, men at de ikke får tak i dem.

Stort behov

Byggenæringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020.

Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år.

Behovet er anslått til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Mange muligheter

Velger man byggfag kvalifiserer man seg for et yrke med stor etterspørsel.

Aldri har det vært større satsing på samferdsel og boligbyggingen er fortsatt høy. Ved å velge bygg og anlegg, kan man etter fagbrevet jobbe videre som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne seg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som mester.

Det er mange muligheter i næringen. Grip dem!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler