logo

Vi skifter navn

Det ble et klart flertall blant våre medlemmer under Generalforsamlingen 2014, og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS skifter navn til Rørentreprenørene Norge.


PROFILENDRING: Med nytt navn følger det også ny logo. Denne har også blitt presentert for medlemmene i forkant av navnevalget.

– Det nye navnet passer godt med vår nye bransjestrategi, og gjenspeiler de verdiene og tankene om en fremtidsrettet bransje som vi finner her, sier adm. direktør i NRL, Tor Backe.

Han legger til at dette vil være med på å løfte frem rørleggerbransjen som en kompetent bransje.

– Ventilasjon-, elektro- og maskinbransjen har brukt begrepet "entreprenør" om seg selv lenge, så det er fornuftig at også vi inkluderer dette i navnet vårt. Både små og store bedrifter er entreprenører, så dette er et riktig valg, sier han.

 


REKORDOPPMØTE: 90 personer deltok på årets generalforsamling. Til sammen representerte de 231 individuelle stemmer.

 

Soleklart ja til nytt navn

Navneforslaget ble først tatt opp på generalforsamlingen 2013, men det ble da avgjort at medlemmene skulle få et "modningsår" for å reflektere over hva de mente om det nye navnet.

For å gi alle et bedre grunnlag for å ta et valg, har kommunikasjonssjef i NRL, Tirill Ilebekk Hansen, reist rundt til avdelingskontorene for å opplyse om bakgrunnen for valget og hvilke virkninger det vil ha i forhold til blant annet omdømmebygging.

– Vi har hatt en demokratisk prosess, og det ble ja med et kvalifisert flertall. For å få et kvalifisert "ja", trengte vi 153 stemmer - altså en tredel av stemmerne - og fikk 172.

– Må tenke nytt

– NRL har god forankring i bransjen og mange vil nok savne både navn og logo - det kommer nok også jeg til å gjøre i begynnelsen. Men vi må se fremover og tenke litt nytt. Det er en ny tid, sier Backe.

Han opplyser at selv om lovendringsforslaget om nytt navn er vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2015, vil man i praksis neppe kunne lansere det før 1. februar 2015.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler