logo
Kuben teknologisenter
Kompetansested: I går samlet Rørentreprenørene Norge sine viktigste samarbeidspartnere til fagprat. Temaet var blant annet hvordan de sammen skulle få opp kursaktiviteten for rørleggerne på Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) ved Kuben. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

- Vi savner rørleggerne

– Rørleggerne bruker stedet for lite, sa prosjektleder Ingunn Marie Eide da RørNorge inviterte samarbeidspartnere til brainstorming ved Kuben Kurs- og teknologisenter i går.

Mandag arrangerte Rørentreprenørene Norge et førjulstreff for sine viktigste samarbeidspartnere ved Teknologisenteret på Kuben yrkesarena på Risløkka i Oslo.

Bakgrunnen for samlingen var å snakke om videre fremdrift på messene de deltar på og fremtidig bruk av Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Foreløpig brukes senteret av Fagskolen Oslo Akershus til kurs i regi av Norsk varmepumpeforening, samt kurs i regi av Kuben som montering av solcellepaneler og kurs for låsesmed- og byggdrifterlærlinger.

– Dette er et senter for fremtidsrettet teknologi som trengs i opplæring for folk som allerede har et fagbrev. Men vi savner rørleggerne, sa prosjektleder Ingunn Marie Eide ved Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) innledningsvis.

Flotte fasiliteter

NRL, nå Rørentreprenørene, har vært med helt fra starten med kompetansesentre: først på Risløkka, så Notodden, så Sogn, og nå ved Kuben yrkesarena.

– Man har sett at man har behov for et sted med opplæring i systemforståelse, for å se hvordan hele anlegget fungerer. Og så er det ikke minst en fordel at senteret er så sentralt plassert, sa fagsjef sanitærteknikk Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Det 590 m2 store teknologisenteret er utstyrt med tekniske installasjoner myntet på yrkesfagopplæring: Her finner du alt fra solceller, utstyr for byggdrift, et lite passivhus med innebygget smarthusteknologi, ventilasjonsutstyr, varmepumper, sveisebåser, betonglab, bioenergi og teoriareal. I tillegg er her 12 trillevegger med utstyr som kan brukes i kombinasjon med det andre utstyret.

– Dette senteret er spesielt i forhold til de andre stedene vi har holdt til. Her er alt nytt og det er lagt vekt på mobilitet. Vegger og annet kan flyttes, noe som gir stor fleksibilitet, sa Eide.

– Bransjeansvar

Tanken med senteret var at leverandører og næringsliv skulle ha en aktiv rolle. Det har skjedd i forhold til utstyr, men ikke i forhold til kursaktivitet.

– Det vi etterlyser er flere rørleggerrelaterte kurs her oppe. Vi ber dere derfor om å komme med ideer til tiltak for kompetansegivende aktiviteter, sa Eide til leverandørene som var tilstede.

Frode Helmersen i Armaturjonsson AS påpekte at de som leverandører selv opplever at det er vanskelig å få rørleggere til å komme når de arrangerer kurs.

– Det er viktig at rørleggerne føler at de får noe igjen for å delta. Det må være ordentlige, gode faglige program og fange en problemstilling som er viktig for den enkelte bedriften, poengterte han, og la til.

– Her snakker vi om å ta bransjeansvar.

Helmersen råd er at flere aktører går sammen for å tenke offensivt og favne bredere.

Samarbeid

Han får støtte av Arvid Aalen i Geberit og Jarle Amble i Victaulic som begge vektlegger behovet for å tenke innovasjon og spille hverandre gode. Aalen påpeker at de som leverandører er avhengige av hverandre selv om de er konkurrenter.

– Jeg håper vi kan sette fokus på prosedyrer og installasjonsteknikk. Det stilles stadig strengere krav, og vi er alle avhengige av det samme, at det utføres riktig, sa han, og foreslo muligheten for å få inn et avløpstårn i senteret og slik få opp kunnskapsnivået innen sanitærteknikk i bransjen.

Ifølge Amble er systemforståelse helt essensielt.

– Det er viktig å kunne ta teknikken og sette den inn i et system. Vi som sitter her har jo en viss fragmentering, men når det gjelder kompetansebygging må vi stå samlet, sa han.

Mangelfull systemforståelse

Dette er også noe Per Eivind Larsen, som jobber i GK Inneklima og som lærer ved Fagskolen Oslo Akershus, opplever.

– Etter 8 år på KEM-linjen ser jeg at det er på systemforståelsen det skorter mest.

Som felles kompetansested for rørbransjen har senteret store muligheter, her kan man tenke helhet ettersom alle de forskjellig fagdisiplinene er samlet på ett sted.

– Dette må være en fremtidig arena for kompetanseheving, sa Larsen.

Avslutningsvis konkluderte Ole Larmerud i RørNorge med at det er behov for en referansegruppe bestående av leverandører og prosjektleder for senteret, som sammen kommer frem til et kursopplegg med fokus på det rørleggeren faktisk trenger kursing i.

Saken ble først publisert i rørfag

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler