logo
Ole Larmerud
STERK I TROEN: Tidligere teknisk direktør i Rørentreprenørene Norge, Ole Larmerud, har sammen med broren Anders lagt ned utallige arbeidstimer med utarbeidelsen av søknaden om friskole i 2005. Nå skal de søke på nytt og håper at skolen blir en realitet fra høsten 2016.

– Vi bør være alene om yrkesutdanningen

Rørentreprenørene Norge ønsker å starte egen VVS-skole.

RØRFAG: – Jeg har stor tro på at en rendyrket VVS-skole vil bedre kvaliteten på utdanningen betraktelig. Vi har lenge slitt med mye frafall og høy strykprosent. Dagens utdanningsmodell har ikke vært den beste, og den er ikke god nok for å utdanne framtidens rørleggere, sier tidligere teknisk direktør i Rørentreprenørene Norge, Ole Larmerud (70) til Rørfag.

Rørfag har fått tilgang til den 25 sider lange søknaden fra 20. mai i 2005 som er underskrevet av ringrevene Ole og broren Anders (66). Nå prøver de igjen.

Søknaden finpusses i disse dager, og sendes til høsten. Dagens regjering ser mulighet for at bransjeskoler selv kan kunne overta yrkesskoleopplæringen, og det er ventet at dagens friskolelov vil behandles på Stortinget før sommeren.

I søknaden heter det:

«Rørentreprenørene Norge ønsker å legge til rette for at målrettet ungdom og interesserte rørleggerbedrifter skal få et utdanningstilbud som stemmer bedre overens med ønske og behov enn dagens fagutdanning gjør. Ungdommens ønsker om tidlig å kunne satse på en spesifikk fagutdanning og bedriftenes behov for kvalifiserte og motiverte fagfolk, er hovedårsaken til etableringen av VVS-skolen».

– Styret i Rørentreprenørene Norge har gitt grønt lys for satsingen. Grunnen til at vi velger å starte opp i Oslo er tilgangen til elever. Deretter ønsker vi selvfølgelig å utvide skolene til flere byer, men dette vil bli opp til hvert enkelt opplæringskontor. Vi bør være alene om yrkesutdanningen, sier Ole til Rørfag.

Det mest oppsiktsvekkende i den foreslåtte læreplanen i den planlagte VVS-skolen er at kjøreopplæring innføres som en egen modul.Den teoretiske delen vil bestå av cirka 600 timer, og den totale læretiden vil fortsatt være på fire år.

PS: I siste nummer av Rørfag kan du lese hele saken om den planlagte VVS-skolen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler