logo
Advokat Michael Åsheim i Help forsikring.
Advokat Michael Åsheim i Help forsikring kan være både nyttig og lønnsom å ha i en juridisk tvist. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Verdifull advokathjelp

Siden avtalen med Help forsikring trådte i kraft i 2016, har advokatene der hjulpet våre medlemsbedrifter med over 300 saker. Som medlem betaler du ingen timepris.

Etter hver avsluttet sak får medlemsbedriften mulighet til å gi tilbakemelding på advokatens bistand og oppfølging.

– Resultatet er 100 prosent kundetilfredshet. Hovedgrunnen er at vi gir rask bistand og at våre advokater er flinke og imøtekommende. De som har benyttet oss tidligere, benytter oss igjen, fortalte forretningsutvikler Martin Blaker i Help på et møte for avdelings- og opplæringskontorene nylig.

Slipper taksameter

Forsikringen sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris utover årsavgiften.

 – Tilgang til spesialiserte advokater sørger for at medlemsbedriftene kan bruke tid og ressurser på det de er best på, framholder Blaker.

Han sier det så langt særlig har kommet henvendelser innen entreprisrett – alt fra enkle rådgivningssaker til kompliserte entreprisesaker. To fellestrekk peker seg ut: Det er lite skriftlige avtaler, og større entreprenører/byggherrer forsøker ofte å skyve risiko over på mindre underleverandører.

Kun for medlemmene

Forsikringstilbudet omfatter ti timer rådgivning innen de viktigste rettsområdene for rørleggerbedrifter – i tillegg til nær ubegrenset advokathjelp i domstolene. Ordningen gir også advokatbistand til tvistesaker.

Forsikringstilbudet er en eksklusiv medlemsfordel for Rørentreprenørene Norge, men kun medlemmer som har tegnet forsikringen kan benytte seg av tjenestene. I utgangspunktet er det for sent å melde seg inn etter at behovet for assistanse har oppstått.

– Vi er ikke firkantede. Hvis du melder deg inn, kan du i alle fall ta en telefon og få råd om en eksisterende tvist, nyanserer advokat Michael Oscar Åsheim i Help.

Her kan du lese mer om forsikringsordningen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler