logo
Svalbard Assemblin

Verdens nordligste rørleggerbedrift

Rørleggerdrift på Svalbard bringer med seg noen helt spesielle utfordringer for Assemblin.

I spektakulære omgivelser på Svalbard møter vi avdelingssjef for Assemblin Spitsbergen Ryno Hansen. Han har ansvaret for rundt tjue rørleggere, og tre elektrikere som leverer til små og store prosjekter i Longyearbyen og på hele Svalbard. Siden den spede begynnelsen i 1994 har bedriften vokst fra 3 rørleggere, til en tverrfaglig bedrift som nå leverer både elektro og rør, og snart også ventilasjon.

– Vi har drevet helt til nå med ren rørleggerdrift, men etter at Store Norske la ned så måtte vi finne på noe annet. Eierne hadde presset på ganske lenge for å bli tverrfaglige, så da var tiden inne for å starte med elektro, forteller Ryno Hansen.

I løpet av høsten vil avdelingen også utvide til ventilasjon, et tilbud som tidligere har måttet dekkes av entreprenører fra fastlandet.

– Vi ser jo at vi er sårbare her oppe, så hvis vi har flere fag så har vi også flere ben å stå på. Vi ser synergieffekten, og  har fått mange jobber på grunn av at vi har både elektro og rør, sier Hansen.

Permafrost gir utfordringer

Klargjøring for kobling av pex rør oppskåling av preisolert vannledning.Etterpå isoleres rørene med isolasjonsskåler og utvendig mantling som blir krympet på ved hjelp av varme. varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen.

Å jobbe med permafrost gir noen spesielle rørutfordringer. De fleste husene på øya er bygget på påler for å vedlikeholde frosten under husene. Husene som settes på grunn må sikres med mekanisk frost for å holde permafrosten vedlike.

– Vi har flere sånne anlegg, forteller Hansen. Da legger vi ut sløyfer 1,5 meter ned med varm sone over. Her legger vi en halv meter med styroform/isopor som tåler lasten av bygge, også står det og kjøler og holder det ved like.

Også det ekstreme klimaet skaper utfordringer for arbeidet. Det stiller krav til tetthet i rørleggingen, spesielt i husene.

– Vi har opplevd at varmeanlegget i sirkulasjonen fryser. Det krever bare et lite punkt som er svakt, men det er noe du må erfare her oppe. Du kan ikke bare komme opp hit og tro at du kan alt. Vi har egne løsninger for Svalbard, forteller Hansen.

Egne løsninger for frostsikring

Skjøting av pex rør med Q & Easy. Ved bruk av Q & E ekspansjonsverktøy. Pexrøret fungerer som frostsikring av Vannledning. Væsken i pexrøret er glykolblanding frostsikring av vannledning i stedet for varmekabel.

På Svalbard er varmekabler en sjeldenhet. Alt av ledninger som legges for lokalstyret legges i vannbåren varme. Her finnes det også noen ”Svalbard-løsninger”.

– Dette er løsninger vi prosjekterer selv, og i det arbeidet har vi funnet ut at det er problemer med sirkulasjonspumpa. Når du har små gulvvarmerør, trenger du ni meter vannsøyle for å trykke det igjennom små rør med høyt trykkfall. I tillegg trenger du mengde som gjør at vi kjøper inn alt for store pumper og bygger en stor samler. Selv om det bare er 12-15 millimeter pex som går ut. Deretter bygger vi en totomms samlestokk som vi setter pumpen i, så du er sikker på at du har nok å jobbe med. Så har vi en bypass over, som gjør at ca. 20 prosent går igjennom pexen og resten går i sirkulasjon til kjøling.Det er sånne løsninger du må bygge her oppe for å få det til å fungere. Så nå kan vi legge pexrør i to kilometers lengde, og da fungerer det, forteller Hansen.

Polulær arbeidsplass

Å få folk til å komme oppover for å jobbe, er ikke vanskelig. Svalbard er et polulært eventyr for mange, men også i intervjuene er det spesielle forhold man bør avdekke.

– Det er vanskelig å få tak i folk med rett motivasjon for å komme hit, men vi føler at vi har lyktes bra. Rett motivasjon er de som kommer opp hit og har et liv utenfor jobben. De som kun lurer på hvor mye de kan jobbe, varer stort sett ikke så lenge, sier Hansen.

Det er også viktig å luke ut de som av personlige grunner ”rømmer” fra noe.

– Svalbard kan være et litt skummelt sted, fordi du er helt alene når du kommer opp hit. Det er ingen som passer på deg etter arbeidstid. Det gjelder å luke ut de som får brakkesjuka, for det er det veldig lett å få her oppe.

Men det er også mange som kommer med rett motivasjon og stor entusiasme.

– De som umiddelbart forelsker seg i det de går ut av flyet, trives stort sett godt her. Det er masse muligheter for friluftsliv, og varierte oppgaver innen rørfaget, avslutter Hansen.  

Flere bilder:

Daglig leder Ryno Hansen mottar medlemsbevis av Marit Tøn.


Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler