logo
SMB-dagen

Velkommen til SMB-dagen 26. september

Er du oppdatert på det som har betydning for små og mellomstore bedrifter? Er din bedrift så effektiv som den kan være med tanke på hva fremtiden vil bringe av utfordringer og muligheter? Har du virkelig full kontroll på alt som skjer i bedriften og det lovverket som gir føringer for driften? Hva gjør du om du møter «kunden fra helvete»?

Dette og sikkert mere til håper vi å kunne fylle din lederryggsekk med i løpet av en liten dag i Oslo.

SMB-dagen er konferansen for eiere, ledere og nøkkelpersoner i små og mellomstore rørleggerbedrifter som er medlem i Rørentreprenørene Norge.

Vi ønsker velkommen!

Trykk her for PROGRAM og her for FOREDRAGSHOLDERE

Trykk her for PÅMELDING!
Påmeldingsfrist 17. september.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler