logo

- Velkommen til Generalforsamling!

Torsdag 31. mai avholdes Rørentreprenørene Norges Generalforsamling på det helt nye Moxy X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo. Vi starter med felles middag kvelden i forveien. - Årets program byr i tillegg til den formelle generalforsamlingen på faglig påfyll, diskusjon og sosialt samvær. - Vi gleder oss! sier adm.dir Tor Backe.

Her finner du årets program og årsberetning.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler