logo

Varsel om politisk streik 28. januar

– Bedriftene kan trekke ansatte, som deltar i politisk streik, i lønn, sier avdelingsdirektør Rolf Negård i NHO.

NHO har mottatt varsel fra både LO og YS om at de oppfordrer alle sine medlemmer til å delta i en politisk demonstrasjonsaksjon mot Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Demonstrasjonen vil finne sted onsdag 28. januar kl 14-16.

NHO aksepterer at LO og YS sine medlemmer har rett til å forlate arbeidsplassen sin i dette tidsrommet for å delta i en politisk demonstrasjon arrangert av sine respektive organisasjoner.

– Vi har imidlertid oppfordret LO og YS til å unnta de bedriftene hvor de to hovedorganisasjoners medlemmer gjennomførte en tilsvarende aksjon høsten 2014, sier Negård.

De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen. Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.

Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.

Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler