logo
(Illustrasjonsbilde)
(Illustrasjonsbilde)

Jusskommentaren:

Varer levert av kunden

Ikke sjelden har kunder kjøpt inn varer som de ønsker at rørleggeren skal montere. Da bør man ta seg en tenkepause.

– Hvis dette er ukjente varer for rørleggeren og varer som skal kobles til vann- eller avløpssystem, og med risiko for vannskade ved feil/mangler, må rørleggeren ta en "fot i bakken" og tenke seg om, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Han framholder at rørleggeren selvsagt kan si nei til å montere ukjente varer som kunden har kjøpt, men hvis det avtales montering, er det viktig å ta noen forholdsregler.

Dokumentasjon er viktig

Martinussen forteller at hvis man benytter Standard Norges forbrukerkontrakt 3501 (Avtalt vederlag over 2 G), har punkt 8 en regulering av denne situasjonen:

  • Forbruker kan kreve at produkter innkjøpt av kunden monteres av rørlegger
  • Kunden har imidlertid risikoen for kvalitet og anvendelighet
  • Rørleggeren plikter på sin side å veilede kunden og må kreve fremlagt dokumentasjon for produktet
  • Rørleggeren kan nekte montering dersom kunden ikke kan fremlegge dokumentasjon som viser at produktet er godkjent for bruk i Norge
  • Rørleggeren blir ansvarlig for svikt i kvalitet og anvendelighet som han burde oppdaget og varslet kunden om

Rørleggeren påtar seg ut fra dette en omsorgsplikt for kunden og kan risikere ansvar for feil/mangler og følgeskader dersom man ikke har informert kunden godt nok om mulig risiko knyttet til bruk av produktet.

– Be derfor alltid om dokumentasjon fra kunden på produktet og sjekk dette opp mot teknisk forskrift og Sintef Byggforsk, og ta vare på dokumentasjonen, råder Martinussen.

Informasjon om risiko må gis skriftlig, og få bekreftelse fra kunden også skriftlig på mottatt informasjon. Dette er viktig å kunne fremlegge dersom det skulle oppstå feil/mangler på produktet og dette i verste fall fører til vannskader.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler