logo

Vant frem i Høyesterett

Sammen med Norsk Industri og LO, vant NHO saken om dagens dagpengeordning mot Staten ved NAV i Høyesterett.


STÅR TRYGT: Nina Melsom (avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO) forsikrer at dagens dom i Høyesterett garanterer at permitteringsinstituttet står trygt. (Foto: NHO

I 2011 gjorde innførte NAV en praksisendring med strengere regler for tildeling av dagpenger.

– Hverken bedriftene eller arbeidstakere trenger å bekymre seg for praksisendring ved dagpengeordningen. Dagens dom i Høyesterett sikrer at permitteringsinstituttet står trygt, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Her kan du lese mer om sakens bakgrunn.

– Dommen er en viktig avklaring i et prinsipielt spørsmål som har opptatt mange av våre medlemsbedrifter i stor grad, sier Cathrine Aspestrand Furre, advokat i Norsk Teknologi, i en kommentar.

Tor Backe, administrerende direktør i NRL, bekrefter at praksisendringen 2011 har bydd på vanskeligheter for enkelte av NRLs medlemmer, hvor permitterte ansatte ikke har fått dagpenger i tråd med tidligere praksis.

– Men nå går dette i orden, sier han.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler