logo
klagenemnda
Klagenemnda i aksjon.

Uorganiserte bedrifter overrepresentert på klagestatistikken

Hvert år kjøper nordmenn om lag 1,6 millioner håndverkertjenester årlig. En ny undersøkelse viser at det i rundt 200 000 av disse tilfellene vil oppstå konflikt.

Help forsikring, som de fleste av Rørentreprenørenes medlemmer har en uslåelig forsikringsavtale med, har initiert den landsomfattende undersøkelsen som er utført av analyseselskapet Opinion.

– Jeg får mange henvendelser fra forbrukere som har brukt ikke-medlemmer. Det er betraktelig færre klager på bedrifter som er medlemmer hos Rørentreprenørene Norge, sier organisasjonskonsulent i Rørentreprenørene Norge, Annie Irene Tukun Houmøller, som håndterer forbrukerhenvendelsene til Håndverkerklagenemnda.

I 2015 har det hittil kommet inn 79 forbrukerhenvendelser til Håndverkerklagenemnda, der 14 gjelder rørleggerbedrifter. Av disse er fire bedrifter medlemmer hos Rørentreprenørene Norge.

Stabil prosentandel

I fordelingen av ikke-medlemmer og medlemmer som blir klaget inn, har 80-20-prosentregelen vært gjeldende stort sett alltid.

– Dette er en erfaring vi hadde med den tidligere håndverkerklagenemnda som vi hadde i samarbeid med Forbrukerrådet, der 20 prosent av klagene som oftest gjaldt medlemsforetak og 80 prosent gjaldt ikke-medlemsforetak. Jeg tror våre medlemmer i det store og hele greier å ordne opp i tvistene på egenhånd. Der hvor partene ikke kommer til enighet, har vi lokale skjønnsnemnder som bedrift og kunde kan benytte, og i tillegg får vi på hovedkontoret også henvendelser hvor vi bistår både kunde og bedrift, sier Backe.

Bransjedirektøren, som også er en erfaren jurist, mener at dette er en av fordelene ved å være organisert – at man har mange å spille på.

Manglende kultur og kommunikasjonsevne

– Jeg tror mange av de ikke-organiserte bedriftene ikke har samme kommunikasjonsevne og kultur til å ordne opp som de organiserte, og ofte er det firmaer som er blitt valgt på grunn av billig pris. Disse er vel ikke da like innstilt på å yte service og rette mangler. Og da blir det fort bråk. Dette er en av grunnene til at man bør velge organiserte bedrifter. Da har du noen i ryggen, noen å snakke med. Ellers blir det Forbrukertvistutvalget for de som velger ikke-medlemmer – et utvalg som åpenbart mangler mye av den ekspertisen som håndverkerklagenemnda besitter, avslutter Tor Backe.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler