logo
(Illustrasjonsbilde)
(Illustrasjonsbilde)

Jusskommentaren:

Unngå tvil om avtalt pris!

En prisangivelse på et oppdrag for en mulig kunde kan lett bli gjenstand for uenighet dersom rørleggerfirmaet ikke er tydelig og klar i ordbruken, og tar nødvendige forbehold.

I håndverkstjenesteloven paragraf 32 er det detaljerte bestemmelser om prising og hvilke prisangivelser som er aktuelle.

– Oppstår det tvil her, har rørleggerfirmaet bevisbyrden, framholder advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge og eksemplifiserer:

– Er det en bindende fast pris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning?

Uforpliktende prisantydning

I en sak for Borgarting lagmannsrett (LB 2000, side 3101) kom retten til at tjenesteyter ikke var bundet av en uforpliktende prisantydning om hva en ombygging kunne koste, fordi tjenesteyter ikke hadde tilstrekkelig grunnlag til å gi et bindende tilbud:

"Dette var ikke et bindende prisoverslag i håndverkstjenesteloven 32 sin forstand, men kun en uforpliktende prisantydning om hva ombyggingen kunne komme til å koste. På dette tidspunkt hadde ikke firmaet noe grunnlag for å gi et bindende prisoverslag. Det forelå ikke tegninger som kunne gi grunnlag for prisen, og ingen detaljer om hvordan arbeidet skulle utføres var klarlagt. Det var også uklart hva beløpet i tilfelle skulle dekke når det gjaldt snekkerarbeider, og annet håndverksarbeid, materialer, etc."

Har rørleggefirmaet gitt et prisoverslag skal prisen ikke overstige prisoverslaget vesentlig, og uansett ikke mere enn maksimum avvik med 15 prosent fra prisoverslaget, jamfør håndverkstjenesteloven paragraf 32, 2. ledd. Det blir derfor viktig å presisere om det er en uforpliktende prisantydning eller et prisoverslag som gis i kontakten med kunder. En prisangivelse anses også å omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, som utgangspunkt.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler