logo
udir trekker gjennombruddsplaner

Udir sletter det største gjennombruddet!

Mandag 17 august var en gledens dag for alle som brenner for kompetanse i rørleggerfaget. De nye læreplanene som skal gjelde for VG2 Rør og VG3 Rørleggerfaget fra skoleårene 2021 og 2022 ble lagt ut til høring.

En av de viktigste punktene som var skrevet i læreplanen for VG3 var setningen:

"Opplæringa i Vg3 røyrleggjarfaget skal avsluttast med ein sveineprøve. For å kunne gå opp til sveineprøven må ein ha bestått sentralt gitt skriftleg eksamen. Alle skal opp til sveineprøven, som skal gjennomførast på fem dagar."

Variabel innsats i klasserommene

Opplæringskontorene tilknyttet Rørentreprenørene Norges avdelinger rundt omkring i landet gjør en formidabel jobb for å sørge for at lærlingene skal få nødvendig teorikompetanse før de skal opp til svenneprøven.

Problemet i dag er at det ikke er krav til eksamen for å kontrollere kunnskapen, og vi vet at enkelte lærlinger bruker tiden i klasserommet hos de enkelte opplæringskontorene til alt annet enn å lære om rørleggerfaget. En eksamen vil følgelig være en pådriver for å tilegne seg kunnskap etter videregående skole.

Overraskelsen var derfor stor da følgene e-post tikket inn i innboksen onsdag 19 august:

"Vi gjør oppmerksom på at det ved en inkurie har kommet med en setning i høringsutkastet til læreplan for Vg3 røyrleggjarfaget som ikke skal være der. Setningen viser til at lærlingene skal gjennomføre en skriftlig eksamen på Vg3-nivå før fagprøven kan avlegges. Denne setningen er nå tatt bort fra høringsutkastet, og vi beklager eventuelle misforståelser eller ulemper dette kan ha medført."

Udir har ikke mandat

Skuffelsen i læreplangruppa var stor og etter flere forsøk på å få svar på hvorfor denne er strøket kom følgende e-post fra Udir;

"Teksten som er tatt bort beskriver en ny eksamensordning i faget som ikke ligger i dagens læreplan. Vi har ikke mandat til å foreslå endringer i eksamensordninger i forbindelse med fagfornyelsen yrkesfag, og det er heller ikke utredet i forkant av høringen. Det pågår for tiden en utredning av eksamensordninger på yrkesfag og det vil fremover også være andre arenaer der diskusjoner om temaet kan diskuteres. Dersom dere ønsker å benytte høringen til å gi innspill på dette har dere også mulighet til det.

Vi beklager veldig dersom dette har skapt misforståelser eller forventninger som ikke kan innfris i denne runden."

Må igjen brette opp ermene

For bransjens del betyr dette at vi nok en gang må brette opp ermene og gjøre en innsats for å få inn teorieksamen før svenneprøve i læreplanen. De nevnte foraene hvor dette blir diskutert er vi allerede inne i, men vi trenger at flest mulig deltar i denne diskusjonen. RørNorge oppfordrer alle i bransjen til å gå inn på høringene og gi innspill om krav til teorieksamen VG3.

Lenke til høringene:

VG2 Rørleggerfagene
VG3 Rørleggerfagene

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler